NVM partij in gezamenlijke marktrapportage

3 juni 2013 – De NVM heeft samen met een aantal andere partijen (CBS, Kadaster, BKR, WEW, HDN) een  marktrapportage opgezet. Deze rapportage wordt samengesteld door OTB (TU Delft) op basis van informatie van genoemde partijen. Afgelopen vrijdag werd een voorzichtig positief beeld van de nabije toekomst van de markt (voor wat betreft het aantal transacties) geschetst.

De Monitor Koopwoningmarkt, zoals de rapportage heet, heeft als doel om de marktinformatie over de stand van de woningmarkt, die de partijen afzonderlijk naar buiten te presenteren, te bundelen. Op die manier wordt een eenduidiger beeld van de markt geschetst. Ook wordt uit de rapportage duidelijker wat de verschillen zijn tussen de cijfers van de verschillende partijen.

Op basis van het rapport is door OTB de RTL-Z Huizenindex ontwikkeld. Deze geeft op basis van feitelijke informatie een beeld van de stemming op de woningmarkt. In de rapportage is informatie opgenomen over de leencapaciteit, hypotheken, transacties en prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen, de nieuwbouwmarkt en de verwachtingen voor de toekomst.

In deze eerste editie van de Monitor Koopwoningmarkt staat dat het eerste kwartaal van 2013 een bijzonder kwartaal is. De ontwikkelingen op de markt voor bestaande koopwoningen, de markt voor nieuwbouwkoopwoningen en op de hypotheekmarkt moeten worden gezien als een reactie op de uitzonderlijke omstandigheden aan het eind van 2012. Een deel van de potentiële starter en doorstromers op de koopwoningmarkt blijkt namelijk eind 2012 hun koopwensen nog snel in koopacties omgezet te hebben om wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden per 1 januari 2013 voor te blijven. Dit heeft weer tot een sterk verminderde activiteit op de koopwoningmarkt geleid in de eerste maanden van 2013.

De laatste twee maanden laten zowel het aantal nieuwe hypotheken als het aantal transacties op de koopwoningmarkt weer een gematigde stijging zien.

Bron: NVM.nlDelen:

Comments are closed.